• نمایش سریع
  490,000 ریال 790,000 ریال موجود است
  حراج!

  گارد فلزى و محافظ موتور و دستگيره حمل و نقل ماشين اين قطعه ساخت كمپاني INTEGY مي باشد .كه توليد كننده اي شناخنه شده  در توليد قطعات و لوازم جانبي و مخصوصا آپشن براي ماشين هاي كنترلي است .كيفيت قطعات اين كمپاني كه غالبا فلزي هستند بسيار بالا است . 790000 ريال 490000 ريال

  490,000 ریال 790,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  490,000 ریال 790,000 ریال موجود است
  حراج!

  قطعه ميل فرمان ماشين كنترلي BAJA مخصوص مدل هاي : BAJA 5B - BAJA5B SS - BAJA 5T - BAJA SC - BAJASC SS اين قطعه ساخت كمپاني INTEGY مي باشد .كه توليد كننده اي شناخنه شده  در توليد قطعات و لوازم جانبي و مخصوصا آپشن براي ماشين هاي كنترلي است .كيفيت قطعات اين كمپاني كه غالبا فلزي هستند بسيار بالا است . 790000 ريال 490000 ريال

  490,000 ریال 790,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  490,000 ریال 790,000 ریال موجود است
  حراج!

  قطعه ميل فرمان ماشين كنترلي BAJA مخصوص مدل هاي : BAJA 5B - BAJA5B SS - BAJA 5T - BAJA SC - BAJASC SS اين قطعه ساخت كمپاني INTEGY مي باشد .كه توليد كننده اي شناخنه شده  در توليد قطعات و لوازم جانبي و مخصوصا آپشن براي ماشين هاي كنترلي است .كيفيت قطعات اين كمپاني كه غالبا فلزي هستند بسيار بالا است . 790000 ريال 490000 ريال

  490,000 ریال 790,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  790,000 ریال موجود است

  قطعه ميل فرمان ماشين كنترلي BAJA مخصوص مدل هاي : BAJA 5B - BAJA5B SS - BAJA 5T - BAJA SC - BAJASC SS اين قطعه ساخت كمپاني INTEGY مي باشد .كه توليد كننده اي شناخنه شده  در توليد قطعات و لوازم جانبي و مخصوصا آپشن براي ماشين هاي كنترلي است .كيفيت قطعات اين كمپاني كه غالبا فلزي هستند بسيار بالا است . 790000 ريال 490000 ريال

  790,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  690,000 ریال موجود است
  حراج!

   قطعه فلزي محافظ زير گيربكس ماشين كنترلى مخصوص مدل هاي : REVO 3.3 وSLAYER اين قطعه ساخت كمپاني INTEGY مي باشد .كه توليد كننده اي شناخنه شده  در توليد قطعات و لوازم جانبي و مخصوصا آپشن براي ماشين هاي كنترلي است .كيفيت قطعات اين كمپاني كه غالبا فلزي هستند بسيار بالا است . 690000 ريال 440000 ريال

  690,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  490,000 ریال 790,000 ریال موجود است
  حراج!

  دنده كلاچ بل گيربكس ماشين كنترلي BAJA مخصوص مدل هاي : BAJA 5B - BAJA5B SS - BAJA 5T - BAJA SC - BAJASC SS اين قطعه ساخت كمپاني INTEGY مي باشد .كه توليد كننده اي شناخنه شده  در توليد قطعات و لوازم جانبي و مخصوصا آپشن براي ماشين هاي كنترلي است .كيفيت قطعات اين كمپاني كه غالبا فلزي هستند بسيار بالا است . 790000 ريال 490000 ريال

  490,000 ریال 790,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  410,000 ریال 610,000 ریال موجود است
  حراج!

  قطعه جلو سپر ماشين كنترلي مخصوص مدل هاي : REVO 3.3 - SUMMIT1/8- EREVO1/8 - SLAYER   اين قطعه ساخت كمپاني INTEGY مي باشد .كه توليد كننده اي شناخنه شده  در توليد قطعات و لوازم جانبي و مخصوصا آپشن براي ماشين هاي كنترلي است .كيفيت قطعات اين كمپاني كه غالبا فلزي هستند بسيار بالا است . 610000 ريال 410000 ريال

  410,000 ریال 610,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  600,000 ریال 950,000 ریال موجود است
  حراج!

  طبق فلزى عقب ماشين كنترلى : مخصوص مدل هاى : REVO 3.3 , E REVO اين قطعه ساخت كمپاني INTEGY مي باشد .كه توليد كننده اي شناخنه شده  در توليد قطعات و لوازم جانبي و مخصوصا آپشن براي ماشين هاي كنترلي است .كيفيت قطعات اين كمپاني كه غالبا فلزي هستند بسيار بالا است . 950000 ريال 600000 ريال

  600,000 ریال 950,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  1,400,000 ریال 2,100,000 ریال موجود نیست

  1,400,000 ریال 2,100,000 ریال
  افزودن به سبد خرید بیشتر
  ارزان شد!
  موجود نیست
 • نمایش سریع
  650,000 ریال 950,000 ریال موجود است
  حراج!

  در جعبه ريسيور ماشين كنترلى مخصوص مدل هاي : SLAYER اين قطعه ساخت كمپاني INTEGY مي باشد .كه توليد كننده اي شناخنه شده  در توليد قطعات و لوازم جانبي و مخصوصا آپشن براي ماشين هاي كنترلي است .كيفيت قطعات اين كمپاني كه غالبا فلزي هستند بسيار بالا است . 950000 ريال 650000 ريال

  650,000 ریال 950,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  600,000 ریال 950,000 ریال موجود است
  حراج!

  طبق فلزى عقب ماشين كنترلى : مخصوص مدل هاى : REVO 3.3 , E REVO اين قطعه ساخت كمپاني INTEGY مي باشد .كه توليد كننده اي شناخنه شده  در توليد قطعات و لوازم جانبي و مخصوصا آپشن براي ماشين هاي كنترلي است .كيفيت قطعات اين كمپاني كه غالبا فلزي هستند بسيار بالا است . 950000 ريال 600000 ريال

  600,000 ریال 950,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  490,000 ریال 790,000 ریال موجود است
  حراج!

  قطعه ميل فرمان ماشين كنترلي BAJA مخصوص مدل هاي : BAJA 5B - BAJA5B SS - BAJA 5T - BAJA SC - BAJASC SS اين قطعه ساخت كمپاني INTEGY مي باشد .كه توليد كننده اي شناخنه شده  در توليد قطعات و لوازم جانبي و مخصوصا آپشن براي ماشين هاي كنترلي است .كيفيت قطعات اين كمپاني كه غالبا فلزي هستند بسيار بالا است . 790000 ريال 490000 ريال

  490,000 ریال 790,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  490,000 ریال 790,000 ریال موجود است
  حراج!

  گارد فلزى و محافظ موتور و دستگيره حمل و نقل ماشين اين قطعه ساخت كمپاني INTEGY مي باشد .كه توليد كننده اي شناخنه شده  در توليد قطعات و لوازم جانبي و مخصوصا آپشن براي ماشين هاي كنترلي است .كيفيت قطعات اين كمپاني كه غالبا فلزي هستند بسيار بالا است . 790000 ريال 490000 ريال

  490,000 ریال 790,000 ریال
  موجود است