شارژر و كانكتور

۲۹۳۸ adapter ID lipo

5,300,000 ریال

قطعات آپشن و فلزی

۵۴۶۰A blue aluminum

42,000,000 ریال

body (بدنه های ماشین کنترلی)

۶۴۱۵۵ stickers truggy

20,000,000 ریال