شارژر و كانكتور

۲۹۳۸ adapter ID lipo

4,200,000 ریال

قطعات آپشن و فلزی

۵۴۶۰A blue aluminum

27,500,000 ریال

body (بدنه های ماشین کنترلی)

۶۴۱۵۵ stickers truggy

17,400,000 ریال