سروو و سرسروو

۲۰۸۲ gear servo set

2,000,000 ریال

شارژر و كانكتور

۲۹۳۸ adapter ID lipo

3,200,000 ریال

قطعات آپشن و فلزی

۵۴۶۰A blue aluminum

20,600,000 ریال

body (بدنه های ماشین کنترلی)

۶۴۱۵۵ stickers truggy

14,500,000 ریال